Laboratorija se bavi hemijskim, fizičkim i senzornim ispitivanjima duvana, duvanskih sirovina i proizvoda, ispitivanjem kvaliteta duvana i određivanjem njegove upotrebne vrednosti i klase, hemijskim analizama duvanskog dima, kao i ispitivanjima duvana za nargile, elektonske cigarete i tečnosti za elektronske cigarete.
Tehnike i oprema: Smoking mashine + CO NDIR analyser, spektrofotometar, klima test komora, Karl Fisher titrino, denzimetar itd.

Stručan kadar

Najsavremenija oprema

Pouzdana analiza