Laboratorija se bavi ispitivanjima biološke efikasnosti i selektivnosti sledećih grupa sredstava za zaštitu bilja: herbicidi, regulatori rasta, arboricidi, desikanti, fungicidi, baktericidi, zoocidi – insekticidi, akaricidi, rodenticidi, nematocidi, moluskocidi, avicidi, repelenti. Ova ispitivanja moguće je obaviti na svim biljnim kulturama koje se gaje u Srbiji u različitim geografskim područjima.
Izvođenje eksperimenata usklađeno je sa standardnim operativnim procedurama (SOP), EPPO standardima i sistemom kvaliteta uspostavljenim u Field Test.
Tehnike i oprema: Savremena oprema za izvođenje poljskih ogleda kao što su Euro Pulve prskalice sa vazdušnom podrškom, R&D Sprayers prskalice sa podrškom CO2, specijalne atomizere, leđne prskalice i dr.

Stručan kadar

Najsavremenija oprema

Pouzdana analiza