Laboratorul efectuează testarea proprietăților fizice și chimice ale produselor de protecție a plantelor, determinarea conținutului de nutrienți de bază, elemente secundare și microelemente, a conținutului de aminoacizi liberi, acizi humici și fulvici, materie organică și forme organice de azot în produsele de nutriție a plantelor și analizele parametriilor fizici ai produselor de nutriție a plantelor.
Tehnici si echipamente::

Personal specializat

Echipamente de ultimă generație

Analiza fiabilă