Laboratorija se bavi mikrobiološkim ispitivanjima hrane i hrane za životinje, briseva u zoni proizvodnje i rukovanja hranom, flaširane vode, kozmetičkih proizvoda i duvana.
Tehnike i oprema: Laboratorija u radu primenjuje standardne ISO metode klasičnih mikrobioloških analiza, kao i molekularne tehnike (Real Time PCR).

Stručan kadar

Najsavremenija oprema

Pouzdana analiza